Aktuális | Történet | Elmélet | SNB Szövettség | Trükkök | Versenyek | Adattár | Apró | Pályák | Képtár | Fórum | Kapcsolat |


Szia .
[kilépés] [adataid]

Big Air technikai feltételek, pontozási rendszerek

Technikai paraméterek (kidobók):

Országos Bajnokságon ( Murau - 3 kidobó)

 • Kicsi:
  a flat hosszúsága: 3 - 4 méter ( felhívni a versenyzõk figyelmét az érkezõ meredekségére - ne legyen túl nagy sebességük!) - gyerek és lányversenyzõknek
 • Közepes:
  A flat hosszúsága: kb.10 méter - ezt az ugratót, választhatják a profi kategória indulói is.
 • Nagy:
  A World Cup - ra kialakított kidobó, kellõen versenyre preparálva.

Szükséges még egy pontozói állvány, a kidobó szintében, ahonnan belátható az elugrás és az érkezõ terület is!

Kupa sorozat versenyeire (amennyiben 1 kidobó áll a szervezõk részére)

 • Minimum flat távolság: 8 méter
 • Maximum flat távolság: 12 méter
 • Leérkezõ minimum hosszúsága: 15 méter (az érkezõ dõlésszögének a kidobóével összhangban kell lennie!!)

Ha a gyerek, nõi és amatõr indulószám ezt megindokolja, és lehetõség van másik kidobó kialakítására, akkor az OB legkisebb ugrató paraméterei alapján kell számukra kialakítani a kidobót!

Edzés:

 • Az Országos Bajnokságon a verseny elõtt 2 nappal kell a verseny körülményeit megteremteni.
 • Az Országos Bajnokság elõtt minimum 2 hivatalos edzést kell megtartani.
 • A verseny elõtti legutolsó edzés és a verseny indítása között maximum 1 óra telhet el.
 • A verseny elõtti napi hivatalos edzésen, a versenyzõk számára minimum 5 ugrást hajthassanak végre.
 • A verseny elõtti hivatalos edzésen, a versenyzõk maximum 5 ugrást hajthatnak végre.
 • A versenyen és a hivatalos edzéseken a verseny terület kialakítása nem különbözhet.
 • Hivatalos edzésen csak benevezett versenyzõ vehet részt, akinek rajtszámmal kell rendelkeznie, és azt viselnie kell a hivatalos edzésen.
 • A Kupa sorozat versenyein a verseny elõtt legalább 1 hivatalos edzést kell tartani.
 • Ezen az edzés a versenyterület kialakításának meg kell egyeznie a versenyen lévõvel.
 • A hivatalos edzésen a versenyzõk 5 ugrás végrehajtásához van joguk.

Versenyterület kialakítása - biztosítása:

 • A versenyterület kialakításáért és átvételéért, a mindenkori Szövetségi megbízott a felelõs.
 • Mind a hivatalos edzésen, mind a versenyen jelen kell lenni egy "indítónak", aki rádióval jelzi a zsûri felé, az indítást, és beolvassa a versenyzõ által közölt információkat.
 • Mind a hivatalos edzésen, mind a versenyen jelen kell lenni egy "érkezõ felelõsnek", aki rádióval jelzi a zsûri felé, hogyha baleset, vagy akadályoztatás történt a leérkezõ területén. (amennyiben egyértelmûen be lehet látni, a leérkezõ területet, akkor a rendezõség eltekinthet az "érkezõ felelõs"-tõl.)

Biztonság:

 • A Szövetség minden versenyzõnek javasolja a bukósisak használatát.
 • Alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem lehet versenyezni.
 • A versenyigazgatónak joga van kizárni a versenybõl, az olyan versenyzõt, akinél alkohol vagy kábítószer hatását feltételezi.
 • A versenyigazgatónak joga van kizárni a versenybõl, az olyan versenyzõt, akinek a képességeit nem ítéli megfelelõnek a biztonságos kidobó használatra.

Versenytípusok:

Országos Bajnokság szisztéma (férfi kategóriában):

 • Kvalifikáció - 2 ugrásból a jobbik számít.
 • A döntõbe 8 versenyzõ kerülhet.

A döntõbe a versenyzõk 3 ugrást hajtanak végre: elsõ, a stílus ugrás, a második a technikai ugrás, és a záró ugrást.

 • Stílus ugrás, ahol versenyzõ a legstílusosabb ugrását hajtja végre:
  maximum forgás 540, mozgás szépsége, könnyedsége, és folyamatossága, fogás (grab) fajtája, nehézsége, és idõtartama, és a test rányújtása (tweak) számít. ( a stílus ugrásra, a zsûri által adott pontszám elsõdlegesen nem a forgásszámtól függ )
 • Technikai ugrás, ahol a versenyzõ a legtechnikásabb - legnehezebb ugrását hajtja végre (természetesen tekintettel a folyamatos mozgásra, a grabre és a stílusra is)
  Nincs forgásszám határ.
 • Záró ugrás , ahol a versenyzõ választhat, hogy a rontott stílus vagy technikai ugrását javíthatja, illetve 2 sikeres ugrás után, egy nehezebb ugrást hajt végre, nagyobb pont érték reményében:
  Technikai és stílusugrás is lehet.

A nõi, gyermek kategóriákban a lebonyolítás természetesen hagyományos rendszer szerint zajlik (az OB alatt is)

Kupa szisztémák:

Hagyományos:

 • Kvalifikáció - 2 ugrásból a jobbik számít.
 • A döntõben 3 ugrásból a 2 jobbik átlaga számít (2 ugyanolyan ugrásnál, a második legjobb ugrás harmadát számíthatják a bírók - jobban büntetjük az ugyanolyan trükköt, mint az érkezési hibát).

Jam:

 • Nincs kvalifikáció és döntõ.
 • A versenyzõknek 5 ugráshoz van joguk, a zsûri ez alapján hirdethet végeredményt.

A bírók itt is figyelembe veszik a trükkök egyhangúságát - változatosságát, tartást és kivitelezést, de ebben a versenyformában sokkal nagyobb az értékelési flexibilitás - evvel próbálunk teret engedni a versenyzõi kreativitásnak)

Big Air pontozás:

 • A zsûri 3 bíróból áll (MSBSZ által képzett bírók).
 • Minden zsûriben ki kell jelölni a fõbírót.
 • Vitás estekben a fõbíró szava dönt.
 • Óvást a fõbíróhoz kell benyújtani, aki a zsûrivel közösen bírálja el az óvást. Óvási díj: 5000ft

A pontozást 0.0 - 10.0 értékig hajtják végre a bírók. Minden bíró összbenyomás alapján értékeli a végrehajtott ugrásokat.

Érkezési hibából adódó levonások:

 • 0.1 - 0.9 - kis kéz letétel (nagyon rövid ideig tartó)
 • 1.0 - 1.9 - két kéz letétel, és amikor a deszka az érkezés után tovább forog (over rotated)
 • 2.0 - 2.9 - fenék letétel (hosszabb kontaktus a hóval - body contact)
 • Ugrás értékékének elvesztése - az ennél nagyobb hibák, amikor a test érkezik elõször a hóba.

A pontozáskor a bírók a trükköket 3 sávban helyezik!!

 • 4 pontos sáv:
  ide tartoznak az egyenes ugrások, egyenes fogott (grab) ugrások, fél fordulat mindkét irányba (front - back 180), teljes fordulatos ugrások (360), hátraszaltók.
 • 6 pontos sáv:
  Ide tartoznak a másfél fordulatos egyenes és oldalirányúak ugrások (flat és invert spin - pl: 540 - rodeo5)
 • 8 pontos sáv:
  Ide tartoznak a kettõ és annál több fordulatos egyenes és oldalirányúak ugrások (flat és invert spin - pl: cab7 és cork7)

Kitételek

 • A különbözõ sávokba esõ trükköket érkezési hibáknál a már említett levonásokkal ugyanúgy büntetjük.
 • A trükkök értékelésénél a tökéletes végrehajtást ("well done",grab, tartás, stb), az átlagos végrehajtástól a bírók akár 2 pont különbséggel is megkülönböztethetik.
 • A cab (gyengébb láb - fordított alapállás, frontside forgás) ugrásokat a bírók plusz 1 ponttal jutalmazhatják
 • A switch back (gyengébb láb, backside forgás) ugrásokat a bírók plusz 2 ponttal jutalmazhatják.
 • A tökéletes - "well done" - kivitelezés és a cab, illetve switch back ugrásokra adható pontok egyenesen nem összegzõdhetnek. A cab és switch back ugrások tökéletes - "well done" - kivitelezésekor is az adható plusz pontok értéke maximum 3 pont lehet (tökéletes kivitellel, a következõ sáv felsõ kategóriáját érheti el a versenyzõ, azaz, nem ugorhat 2 sávot!)
 • Különbözõ fogások (grab ek) ugyanannál az ugrásnál, nem számít más ugrásnak!

Különbözõ ugrásnak számít:

 • A forgásszám egyértelmû különbözõsége.
 • Normál vagy fordított alapállásból ugrott.
 • A forgásirány egyértelmû különbözõsége.

Elsõ ugrás: Backside 720 tail grab: 22,3 pont.
Második ugrás: Backside 720. nose grab: 24,6 pont.
Harmadik ugrás: Backside 900 melon 15,3 pont.
Végsõ pontszám: 24,6+15,3 = 39,9 pont.

Megjegyzés: Ha a versenyzõ a 3 ugrását megegyezõ irányba hajtja végre (backside vagy frontside), akkor az ugrások forgásszámának egyértelmûen különbözõnek kell lennie! Pl: Ha a versenyzõ az elsõre egy backside 720-at hajt végre és túlforgatja 45 fokkal, az ugyanannak számít mint egy backside 900 amelybõl hiányzik 45 fok, azaz csak az egyik számíthat bele a végsõ pontszámba. (2 ugyanolyan ugrásnál, a második legjobb ugrás harmadát számíthatják a bírók - jobban büntetjük az ugyanolyan trükköt, mint az érkezési hibát) LEX V.

Hirdessen itt!