Aktuális | Történet | Elmélet | SNB Szövettség | Trükkök | Versenyek | Adattár | Apró | Pályák | Képtár | Fórum | Kapcsolat |


Szia .
[kilépés] [adataid]

Boardercross szabályok

Technikai adatok

szintkülönbség:
Bármilyen versenyen a pályának minimum 100 - maximum 240 méter szintkülönbségünek kell lennie. Ugyanazon pályát használják az alpin és freestyle- nõi és férfi versenyzõk. Az átlagos pálya meredekség 15-18 fokos.

kapuk:
A BX kaput egy hosszú szlalom és egy rövid rúd által határolt zászló alkotja.
Egymást követõ kapuknak különbözõ színûnek kell lennie(kivéve a banánál). A szlalom rúdak színének egyezniük kell a háromszög zászló színével.
A háromszög zászlóknak a következõk a méretei:

 • alap: 130 cm, hosszú oldal: 110 cm, rövid oldal: 25 cm vagy
 • alap: 100 cm, hosszú oldal: 80 cm, rövid oldal: 18 cm.

A forduló rúdaknak kis rúdnak kell lenniük (45 cm).

A kapukat úgy kell elhelyezni hogy a versenyzõk nagy sebességnél is tisztán és egyértelmûen megkülönböztethesék és felismerhesék azokat. A kapuk zászlóit a megfelelõ szögben kell elhelyezni, hogy megadják a verseny tiszta vonalvezetését.

Pályák

a pályák általános jellemzõi:

Kívánatos a közepes lejtésszögü pályák használata (15-18 fok se nem lapos,se nem meredek), változatos terepen. A BX pályának minimum 30 méter szélesnek kell lennie. Bizonyos körülmények esetén egy-egy rövidebb szakasz (50 méter vagy kevesebb) leszûkülhet 20 méterre is.
Az ideális BX pálya részei vagy azon megvalósíthatóak a következõ terep elemek:

 • döntött kanyar (egyes-kettõs)
 • ugrató (egyes-kettõs-hármas)
  • domb ugrató
  • asztal ugrató
  • lépcsõ ugrató
  • letörés
  • tüske
  • szembefordított negyedív
 • fésû (hármas-ötös)
 • ráspoly
 • vízesárok
 • alpin kanyarok

Egyéb terep elemek is megvalósíthatók, de mindenekfelett a biztonság fenntartását kell a pálya építõknek a szemük elõtt tartani.
Árkos ugratók (árok van a kidobó és a leérkezõ szakasz között) építés semmilyen körülmény között nem engedélyezett.
A terep jellegzeteségeket olyan módon kell kialakitani, hogy a versenyzõknek módjukban álljon próbára tenni azokat kellõ sebeséggel a terep elemek különösebb sérülése nélkül.

Pálya elõkészítés

A pályát legalább 20 órával az edzés elött le kell zárni. A terep elemek kialakításánál elégséges idõt kell hagyni a hó megszilárdásulásához, nehogy azok az edzésen megsérüljenek.
Mesterséges anyagok használata az elõkészítéshez megengedett (só, víz,stb).

Pálya kialakítás

A kapuk kitûzésének be kell fejezõdni a hivatalos tréning elött és illeszkednie kell a terep adottságaihoz és magába kell foglalnia a már kialakított terep elemeket. Kisebb átalakítások megengedettek az edzés közben a tökéletes verseny vonal kialakítás érdekében.
Bármilyen edzés közbeni pálya változtatást be kell jelenteni a startnál az összes versenyzõnek és csapat kapitánynak, hogy felkészülhessenek rá.

A különbözõ terep elemek számát és elhelyezését a pálya kialakítója megítélése szerint alakíthatja a lehetõleg a legpraktikusabb megoldást választva a terep és a verseny fajtáját illetõleg. Olyan terep elem kialakítása ahol a leérkezõ terület nem látható a versenyzõ számára elkerülendõ.

Ajánlott figyelembe venni -a versenyzõk start utáni minnél hamarabbi elválasztását (fésû, negyedív ugrató, stb a start után) -pálya tûzésnél.
Ezeket az elemeket az elsõ kanyar elött kell elhelyezni.
Minimum 50 méternek kell lenni a startól az elsõ kanyarig. A start utáni terület relatív lapos legyen 12-14 fok.

Pálya nézés/Edzés

Pálya nézést - Edzést biztosítani kell a versenyzõk számára. Ennek az idõtartamát a verseny bizottság határozza meg. Pálya nézés idõtartama nem lehet rövidebb 15 percnél. A versenyzõknek rajtszámot és bukósisakot kell viselniük. Legalább egy edzésnek kötelezõ megelõznie az aktuális versenyt -normális esetben az edzés 1-2 órát vehet igénybe, amit a versenyt megelözõ napon kell tartani (egyéb nem látható eseményeknél, a verseny bizottság változtathat ezen szabályokon).

BX verseny lebonyolítása

A döntõben 32 férfi és 16 nõi versenyzõ indul. Ami futamonként 4 versenyzõt jelent. Egyéb változtatást a verseny bizottság eszközölhet. A BX verseny egyszerû KO szisztéma szerint folyik. A lefutott versenyidõk alapján kvalifikálják magukat a versenyzõk a döntõbe. Két verzó alapján bonyolíthatjuk a döntõbe kerülést:

 • 1 futamos kvalifikáció - minden versenyzõ 1 futamon rajtolhat - a lefutott futam idõ adja kvalifikációs sorrendet.
 • 2 futamos kvalifikáció - minden versenyzõ 2 futamon rajtolhat - az össz idõ sorrendje adja kvalifikációs sorrendet.

Az elsõ 2 versenyzõ beérkezési sorrendje határozza meg a következõ futamban elfoglalt start helyüket. A futam végeredményét a deszka elejének vagy a versenyzõ testének a célvonalon való áthaladása adja meg. Lehetõség szerint kamerás ellenõrzés müködjön a célban. Selejtezõ alatti egyszerre történõ beérkezésnél ( csak 2. és 3. helyezett között) a jobbik kvalifikációs idõ dönt.

Bukósisak viselete a pálya nézés, edzés és verseny alatt kötelezõ.

Kapu bírók jelenléte -az egyértelmûen nem látható helyeknél- kötelezõ.

BX döntõk párosítása

A döntõkbeni párosítás a következõk alapján történik.

Döntõk

8 futam alapján - futamonkánt 4 emberrel -32- (férfiak)

Futam 1-es rajt hely 2-es rajt hely 3-as rajt hely 4-es rajt hely
1 1 16 24 32
2 8 9 17 25
3 6 11 19 27
4 4 13 21 29
5 3 14 22 30
6 5 12 20 28
7 7 1o 18 26
8 2 15 23 31

4 futam alapján - futamonkánt 4 emberrel -16-( nõk )

Futam 1-es rajt hely 2-es rajt hely 3-as rajt hely 4-es rajt hely
1 1 8 12 16
2 4 5 9 13
3 3 6 1o 14
4 2 7 11 15

Start

A start sorrendet minden futamban a kvalifikációs idõ alapján határozhatjuk meg.
A legjobb kvalifikációs idõvel rendelkezõ versenyzõ választ elõször pályát, majd a második és igy tovább.
A hibás start diszkvalifikációt von maga után. A versenyzõ felelõsége kivárni a start idõt a rajtoláskor.

Inditó jelszó

Tiz másodperc - felkészülni - start

A tíz másodperces és felkészülni indító jelszó után, a start parancsot az indító bíró bármikor kiadhatja, a 10 mp intervallumon belül.

Érintkezések

Szándékos érintkezés - akadályoztatás (tolás, lõkés, húzás,stb) ami a másik versenyzõt hátráltatja- nem megengedett és azonnali kizárást von maga után. Elkerülhetetlen -testi érintkezés- némely esetben elfogadható. Minden vitás eset elbirálása a verseny biróság hatáskörébe tartozik.

Óvás

A versenyzõ kizárását minden esetben azzonnal a futam után kell a -versenyzõk számára kijelölt pálya részen- kihirdetni. Minden óvást a következõ futam elõtt a cél biróságnál kell bejelenteni. Késöbbi óvást nem lehet elfogadni! Az óvás lehet szóbeli, de legyen kellõképpen megindikolt. Az érintett személyek - verseny biróság, cél biróság, stb- döntenek a kérdéses eset ûgyében. Óvás dijat még a versenyen kell kifizetni.

Végsõ sorrend

Az elsõ 4 helyezést a döntõben kialakult eredmény határozza meg!
Az 5-7 ig helyezést a kis döntóben kialakult eredmény határozza meg!
A többi versenyzõ helyezése a kvalifikációs futamok alapján alakul ki.

Hirdessen itt!